Home Chinese History Text

Chinese History


 
Aims & Objectives | Department Members | Curriculum | Activities | Useful Links | Others

Aims & Objectives

課程宗旨:

 1. 對歷代治亂因果、重要制度、學術思想、經濟發展、中外交通、史學名著及宗教傳播之認;
 2. 剖析及論述重要之史事;
 3. 綜合有關之史事,加以比較及論證。

學習目標:

 1. 掌握重要的中國歷史知識,並依據相關史料,通過獨立思考,對歷史人物、歷史事件和歷史現象,產生個人的認識和判斷。
 2. 在掌握的知識、能力和方法的基礎上,進行知識上的遷移,從而對其他的歷史現象和當前的問題進行分析和判斷。
 3. 掌握中國歷史的發展脈絡,對歷史時序有清晰的觀念。
 4. 學習中國歷史的重要史事,從政治、 社會兩方面了解歷史與文化的承傳
 5. 學習中國古代的重要史事,從而了解中國古代的治亂因由,以及社會、民族的重要發展。
 6. 學習中國近現代史,了解中國近現代史的發展,從而對生活的背景有更深的體會和認識。
 7. 接觸各種歷史資料, 學習閱讀及整理史料的方法,並運用通暢之語言及文字表達學習歷史的成果。
 8. 透過學習中國歷史,發展各種共通能力。
 9. 透過對中國歷史史事及歷史人物的認識和思考批判,建立優良的品德。
 10. 透過對中國歷史的學習,提高對國家及民族的認同感和歸屬感。
Top
Department Members

Panel Head:

 •  盧俊鴻老師

Teachers:

 •   張家輝老師
 •   林映姍老師
 •   郭柏民老師
 •   黃偉峰老師
 •   徐卓琪老師
 
Top
Curriculum
( I)必修部分(「歷代發展」)
甲 部 : 上 古 至十 九世 紀 中 葉
甲部自夏代至十九世紀中葉,分為五個時期,每個時期選取能突顯該時期特色 的課題,供學生學習。
為了幫助學生掌握歷史脈絡,鞏固「時間、延續與轉變」的觀念和學習有關課 題的基礎,學習有關課題前,宜先以「概論」形式讓學生對各時期的歷史概況 和特色有一概括的認識。教師可利用一課時交代一個時期的概況、特色,又或以五課時全面交代甲部各個歷史時期的概要(為免學習內容過於繁瑣、沉重,「概論」部分不列入公開評核範圍)。
中國歷史源流久遠 , 朝代延綿不絕。惟夏、商兩代因文獻記錄零散,故不設特定課題,僅在「概論」部分介紹兩代重要大事。
 
[選修部份]
(II)「歷史專題」部分 (以主題式設計,任選一單元)--本校講授<制度與政治演變>此一單元
單元二:地域與資源運用

 

 
章節
 
課  題
學習重點
黃河流域
 
概論:黃河與國都興廢
 
認識黃河流域的自然環境、中國的農耕文化以及戰亂對由西周至隋代國都興廢及政治發展的影響
專論:唐代的長安
解構長安城的建置與特色
認識長安城的坊市制度
了解長安的文化面貌
長江流域
概論:長江與資源運用
認識長江流域的自然環境以及水利開發概況
探討六朝江南開發的背景和現象
分析唐宋經濟重心南移原因及其當中特色
 
專論:南宋的臨安
 
 
認識臨安的自然環境及歷史發展沿革
分析南宋背海建都的原因。
了解臨安的建置特色、人口、文化以及農工商業的發展。
珠江流域
概論:珠江與中外接觸
認識珠江的自然環境、建置沿革、農業特色以及海外貿易工商發展等情況。
專論:清代的廣州
認識清代廣州貿易背景,比較鴉片戰爭前後廣州的海外貿易情況。
分析十三行對廣州海外貿易發展的重要性
了解清代廣州商貿以及文化的發展情況

 

Top
Activities

歷史劇拍攝


 

鄭州、開封交流團

湖南交流團


 


 

北京交流團


 


 

參觀孫中山紀念館

參觀歷史博物館


 


 


 

參觀東華三院文物館

午間攤位活動


 


 

Top
Useful Links

《康樂文化事務署文化事務》 
http://www.lcsd.gov.hk/tc/facilities/facilitieslist/museums.html
《香港歷史博物館》 
http://hk.history.museum
《香港文化博物館》 
http://www.heritagemuseum.gov.hk
《香港大學 美術博物館》 
http://www.hkumag.hku.hk/mc/main.html
《古物古蹟辦事處》
http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Monument/index
《香港歷史檔案處》 
http://www.info.gov.hk/pro/
《東華三院文物館》 
http://www.tungwah.org.hk/heritage/tw-museum/
《國立故宮博物院》 
http://www.npm.gov.tw/
《中國軍艦博物館》 
http://vm.rdb.nthu.edu.tw/cwm/
中國歷史博物館《文物中國史》 
http://www.nmch.gov.cn/
天津中國歷史文化遺產保護委員會《中國歷史文化遺產保護網》 http://www.wenbao.net/
《中國世界遺產網》 
http://www.cnwh.org
《鴉片戰爭紀念館》 
http://ypzz.china1840-1949.net.cn/
《 九 一 八 歷史博物館》 
http://www.918museum.org.cn/
《文革博物館》 
http://www.cnd.org/CR/index.htm
《中華五千年》 
http://www.rthk.org.hk/chiculture/fivethousandyears/
《大紀元文化網》 
http://www.epochtimes.com/b5/nsc2007.htm
《香港歷史資源網》 
http://www.fed.cuhk.edu.hk/history/
《香港地方》 
http://www.hk-place.com/

 

文化類
燦爛的中國文明 http://www.chiculture.net/
中華頌 http://big5.ccnt.com.cn/china/
中華傳奇 http://www.greatchinese.com/write/chuanqi.htm
文化遊遊系列 http://www.rthk.org.hk/elearning/travel/17_04.htm

 

文學知識有用網址
古文觀止 http://www.rthk.org.hk/chiculture/chilit/
金庸茶館  http://jinyong.ylib.com.tw/
百年中國文學經字典 http://chinese.pku.edu.cn/wenxianzl/classic/centuryclassics.htm
中國文學小站 http://home4u.hongkong.com/arts/rerading/man/

Top
Others

讀聖賢書,所為何事?

為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。
張載

究天人之際,通古今之變,成一家之言。
司馬遷

Top

 

 

 
 
 •   范綺君老師